Online Evidencija

Moja Evidencija je osnovana s ciljem da maksimalno olakša i automatizuje poslove u vezi sa vodenjem kadrovske evidencije radnika.

Preko user-friendly korisnickog interfejsa možete lako dodavati zaposlene, uz sve osnovne informacije o njima, kao i dokumenta koja se prilažu uz svakog zaposlenog, da biste lako pristupili svemu u bilo kom trenutku.

Posebno smo radili na inovativnom sistemu notifikacija koje stižu 3 dana pre i na sam dan isteka Ugovora o radu, tako da ne morate više da brinete da li je nekome isteklo osiguranje.

Moja Evidencija na dnevnom nivou može da prati Vašu evidenciju zaposlenih, brine o svim prijavama/promenama/odjavama zaposlenih, da bi maticna evidencija u CROSO-u i PIO fondu bila uredna i bez greške.

Raspoloženi smo za komunikaciju sa Vama i personalizovane ponude, kako bismo na najbolji nacin pomogli Vašoj kompaniji da maksimalno automatizuje HR sektor.

×

Pošalji poruku