Prijava članova porodice

Da li je Vašem supružniku ili detetu potrebno zdravstveno osiguranje? Moja Evidencija za Vas popunjava i predaje sve potrebne obrasce neophodne za prijavu porodice za zdravstveno osiguranje. Na našem portalu ćete imati mogućnost da u svakom trenutku znate do kada je svakome overena kartica, kao i mogućnost dobijanja pregleda overenih kartica zdravstvenog osiguranja po potrebi.

×

Pošalji poruku